हङकङ एडुकेसन व्युरोले २०२२/२०२३ को विधार्थीकोलागि अनुदानको घोषणा


नारायण भण्डारी हङकङ १९ सेप्टेम्बर २०२२

हङकङको शिक्षा ब्यूरो (EDB) ले आज हङकङका सबै माध्यमिक विद्यालयहरू, प्राथमिक विद्यालयहरू, विशेष विद्यालयहरू र किन्डरगार्टेनहरूलाई एक सर्कुलर जारी गर्‍यो, दिनमा कक्षा संचालन गर्ने विद्यालयमा विद्यार्थी अनुदानको प्रावधानको २०२२/२०२३ को लागि व्यवस्थाको घोषणा गरेको छ।

EDB का प्रवक्ताले भने, “सरकारले प्रत्येक विद्यालय वर्षमा दिनमा संचालन हुने माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय र किन्डरगार्टनका विद्यार्थीहरूलाई $ २,५०० को विद्यार्थी अनुदान प्रदान गर्दछ। अभिभावकको आर्थिक बोझ कम गर्न विद्यालय वर्ष २०२०/२१ देखि अनुदानको व्यवस्था नियमित गरिएको छ ।”

विद्यार्थी अनुदान गैर-साधन-परीक्षण हो। सबै विद्यार्थीहरू, आवेदनको मितिमा दिउसोमा कक्षा संचालनहुने माध्यमिक विद्यालयहरू, प्राथमिक विद्यालयहरू र विशेष विद्यालयहरू साथै सार्वजनिक क्षेत्रका विद्यालयहरू, प्रत्यक्ष अनुदान योजना स्कूलहरू, अंग्रेजी विद्यालयहरू फाउन्डेशन स्कूलहरू र निजी विद्यालयहरू सहित साथै किन्डरगार्टेनहरू (किन्डरगार्टनमा सामेल भए पनि) मा पढिरहेका शिक्षा योजना हङकङमा स्थानीय वा गैर-स्थानीय पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्ने अनुदानको लागि योग्य छन। तर साँझका विद्यालयका विद्यार्थीहरू, निजी अध्ययनका विद्यार्थीहरू, अध्ययनका लागि हङकङमा प्रवेशका लागि विद्यार्थी भिसा भएकाहरू र अध्यागमन विभागले जारी गरेको पहिचान फारमहरू धारकहरू अनुदानको दायराभित्र पर्दैनन।

प्रवक्ताले जारी राखे, “माथि उल्लिखित योग्यता मापदण्ड पूरा गर्ने तर विशेष परिस्थितिका कारण अन्य कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने केही विद्यार्थीहरू छन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, हामी निम्न विद्यार्थीहरूलाई अनुदानको लागि योग्य मान्दछौं: (क) २ वर्षको उमेरमा बालबालिकाहरू र ८ महिना वा सोभन्दा माथिको विद्यालय वर्षको सेप्टेम्बर १ मा विशेष आवश्यकताहरूका कारण सामाजिक कल्याण विभागद्वारा अनुदान प्राप्त विशेष बाल हेरचाह केन्द्र (SCCC) मा उपस्थित हुन; (b) EDB द्वारा वित्त पोषित पूर्ण-समय प्रारम्भ कार्यक्रममा भाग लिने भर्खरै आएका बच्चाहरू; र (ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (VTC) द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक तीन विद्यालय छोड्नेहरूका लागि पूर्ण-समय कार्यक्रमहरू लिइरहेका विद्यार्थीहरू। यसबारे जानकारी दिन सम्बन्धित निकाय र संस्थालाई आजै पत्र पठाउनेछौँ ।”

प्रवक्ताले भने, “विद्यालयहरूले भोलिदेखि सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयहरूमा आवेदन फारमहरू सङ्कलन गर्न सक्छन्, जबकि SCCC र VTCहरूले EDB को विशेष कर्तव्य कार्यालयमा आवेदन फारमहरू सङ्कलन गर्न सक्छन। अभिभावकहरूलाई विधिवत रूपमा आवेदन फारमहरू पूरा गर्न र सकेसम्म चाँडो सम्बन्धित विद्यालयहरूमा फिर्ता गर्न सल्लाह दिइन्छ। स्कूलहरूले ४ नोभेम्बर वा अघि फलोअपको लागि EDB मा पूरा फारमहरू बुझाउनु पर्छ। EDB ले सामान्यतया विधिवत रूपमा पूरा भएका आवेदनहरू प्राप्त गरेपछि करिब छ हप्ता भित्र बिस्तारै अनुदान वितरण गर्नेछ। हामी अभिभावकहरूलाई उनीहरूको आवेदनको स्थितिबारे जानकारी दिन उपयुक्त भएमा SMS र इमेल मार्फत सम्पर्क गर्नेछौं।”

थप रूपमा, EDB ले २०२२/२३ विद्यालय वर्षमा सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अनुदानका लागि आवेदनहरू इलेक्ट्रोनिक पेस गर्नको लागि पायलट योजना लागू गर्नेछ। आवेदकहरूले विद्यार्थी अनुदान ई-सबमिशन प्लेटफर्म (SEP) मार्फत सरकारी विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि अनलाइन आवेदनहरू पेश गर्न सक्छन्। तिनीहरूले आवेदन स्थिति पनि जाँच गर्न सक्छन्, र अद्यावधिक वा SEP मा जानकारी परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। EDB ले पायलट योजनाबाट अनुभव लिनेछ र भविष्यमा अन्य विद्यालयहरूमा इलेक्ट्रोनिक सबमिशन विस्तार गर्ने सम्भाव्यता अन्वेषण गर्नेछ।

विद्यार्थी अनुदानको विवरणहरूको लागि, कृपया EDB वेबसाइट (www.edb.gov.hk/en/student-parents/support-subsidies/student-grant/index.html)  बाट हेर्न सक्नुहुनेछ।


Translate »