हङकङ सरकारको राजपत्रमा २०२४ का लागि सामान्य बिदाहरूको सूची


२५ मे २०२३ हङकङ

हङकङ सरकारले सन् 2024 को लागि सार्वजनिक बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको छ। 25 मेमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचीमा सबै आइतबारका साथै निम्न सार्वजनिक बिदाहरू समावेश छन्:

 • 1st January: New Year’s Day
 • 10th February: Lunar New Year’s Day
 • 12th February: The third day of Lunar New Year
 • 13th February: The fourth day of Lunar New Year (in substitution for the second day falling on a Sunday)
 • 29th March: Good Friday
 • 30th March: The day following Good Friday
 • 1st April: Easter Monday
 • 4th April: Ching Ming Festival
 • 1st May: Labour Day
 • 15th May: The Birthday of the Buddha
 • 10th June: Tuen Ng Festival
 • 1st July: Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day
 • 18th September: The day following the Chinese Mid-Autumn Festival
 • 1st October: National Day
 • 11th October: Chung Yeung Festival
 • 25th December: Christmas Day
 • 26th December: The first weekday after Christmas Day

2024 मा चाईनिज नयाँ वर्षको दोस्रो दिन आइतबार परेकोले, चाईनिज नयॅा वर्षको चौथो दिनलाई प्रतिस्थापनमा सामान्य बिदाको रूपमा तोकिएको छ।

2024 को लागि सामान्य बिदाको घोषणाले दुबै रोजगारदाता र कर्मचारीहरूलाई हङकङमा सार्वजनिक बिदाको रूपमा मनाइने दिनहरूको अग्रिम सूचना प्रदान गर्दछ। यसले कामको तालिका, छुट्टीको समय, र पारिवारिक गतिविधिहरूको राम्रो योजना बनाउन सजिलो हुनेछ।


Translate »